Dilek Porsuk ile Koçluk

Bizler kültürel değerlerimiz gereği; arkadaşlarımızın, dostlarımızın ve çevremizdeki herkesin dertlerini dinler ve iyi niyetle onlara yardımcı olmaya çalışırız. Ancak, hep fikir verirken ya da onları dinlerken kendi doğrularımız ile “yargı”da bulunur ve bu doğrultuda onları yönlendiririz.  Yaptığımız her şey iyi niyetle o kişiye yardım etmek içindir.

Toplum olarak birbirimizi hep dinliyoruz, sıkıldığımızda bir sırdaşımız ile dertleşip sıkıntımızı giderebiliyorsak neden bir Koç'a ihtiyaç hissedelim ki? 

Bilinenin aksine koçlar birlikte çalıştıkları kişilere (KOÇİ’ye) akıl vermez.            

Yani koçlar akıl hocası değildir…    

Koçlar, koçi’yi iyileştirme iddiasında değildir, terapistlikte yapmazlar…        

Bir koç, koçi’ye danışmanlıkta yapmaz…

 

O halde koçun işi nedir? 

Profesyonel çalışan bir koç; koçi’nin hedeflerini belirlemesini sağlar, söz konusu hedefe ulaşabilmek için eylem planı oluşturmasını destekler, koçi’nin eyleme geçmesini sağlar.   Özetle bir koç,  koçi’nin değişim ve gelişim sürecinde onun yaşanmışlıklarına saygı duyarak, yargılamadan  ve profesyonel yaklaşım ile  koçi’ye ayna tutabilen kişidir. 

Benim koçluk yaklaşımım; koçluk meslek etik ve ilkeleri doğrultusunda koçi ile birlikte onun yaşamına katkı sağlayacak değeri yaratmaktır. Koçi’nin yaşanmışlıklarına saygı duyarak, esnek, samimi, içten ve yargısız olarak koçi  ile birlikte yol kat etmektir. Bir yaşam koçu olarak hedefim,  işime bilgi, duygu, iç tecrübe ve sevgi ile yaklaşmaktır. Dürüstlük ve etik davranış ile “yürek” ile hizmet sunmaktır…

Yaşamda olmak istediğiniz yere giderken yanınızda olmak isterim.

 

Koçluk seansı için:  info@dilekporsuk.com adresine; katılımcı adı ve soyadı ve iletişim bilgilerinin yer aldığı bir mesaj gönderiniz.